Veterinarska oprema i instrumenti

kowBavi se prodajom veterinarske opreme, renomiranih svetskih kompanija u oblasti proizvodnje veterinarske opreme kao što su:

> danska kompanija KRUUSE, svetski lider u proizvodnji veterinarske opreme, postoji već 110 godina, uspešno posluju na našem tržištu već 10 godina

> nemačka kompanija KERBL, poizvođači opreme za farme i male uzgajivače svih vrsta životinja, lideri u proizvodnji električnih
čobana i
veterinaabacussistema za ispašu životinja

> francuska kompanija ECM - Agroscan, proizvođači ultrazvučnih aparata za dijagnostiku graviditeta i aparata za detekciju estrusa svih vrsta životinja

> francuska kompanija AIR LIQUIDE, proizvođači kontejnera za tečni azot za čuvanje i transport semena za veštačko osemenjavanje

>italijanska kompanija GIMA, proizvođači hirurških instrumenata

> nemačka kompanija MiniTub, proizvođači opreme za veštačko osemenjavanje životinja