laboratorijski stoloviLaboratorijski stolovi

Radne ploče

Melaminska ploča obostrano oblozena (HPL), Fenolic resin (TRESPA), Polipropilen, Epoksidna ploča, keramičke pločice, Monolitna tehnička keramika, INOX. U skladu sa standardom EN 13150

Nosači za stolove

Proizvodimo od kvadratnih čeličnih cevi (kutijastih profila), spojenih zavarivanjem. Zaštićuju se postupkom plastifikacije. ­Nivelacija se izvodi pomoću podložnih stopa

Donji elementi

Donje elemente proizvodimo u dve visine (za sedeći i stojeći rad). Proizvode se od obostrano formirane melaminske ploče.
Na fioke se ugrađuju metalne vođice – klizači. Po posebnoj porudžbi se na laboratorijske sudoperefiokama i vratima ugrađuju cilindar bravice za zaključavanje

Kombinacije stolova - TIPOVI STOLOVA
wall bench - postavljaju se po pravilu do zida. Moguće je da se postave i u sre­dinu prostorije (npr. nastavnički stolovi).
centralni - postavljaju se u sredinu prostorije

Visina stolova
ZA SEDEĆI RAD ; ZA STOJEĆI RAD

 

Laboratorijski sudopere

Tip sudopere

sudopere koje se postavljaju uz zid (dovod i odvod vode su u zidu), tip z

sudopere koje se postavljaju uz centralne stolove (dovod i odvod vode su u podu), tip s

Radne ploče

laboratorijski ormaniULTRAPAS (MELANIT), KERAMIČKE PLOČICE, KISELOOTPORNE, INOX LIM


Laboratorijski ormani

Tipovi i vrste ormana

Ormani se proizvode u tri osnovna tipa:
SA PUNIM VRATIMA, SA USTAKLJENIM ILI STAKLENIM VRATIMA, OTVORENE STALAŽE

Vrste ormana:
Ormani sa policama, Viseći ormani


Digestori

Tipovi digestora

Digestore proizvodimo u dve osnovne varijante: :
digestor opšte namene DS ON, digestor posebne namene DS PN

digestorMaterijali

Konstrukcija digestora je u kombinaciji metal-drvo.
Na metalnim nogarama (grupe mn) je postavljen donji elemenat od univera, sa radnom pločom od dvostruke iverice (panela), obložene kiselootpornim keramičkim pločicama domaće proizvodnje.

Nadgradnja je od univera ustakljenog ili neustakljenog, sa ventilacionim otvorom na gornjem delu. Klizna-šiber vrata zatvaraju unutrašnjost digestora.
U zavisnosti od namene bokovi i poleđina nadgradnje su obloženi (ds pn) ili nisu (ds on) kiselootpornim keramičkim pločlcama

Ventilacija

Ventilator nije sastavni deo digestora, pa ga treba posebno naručiti.

 

Sigurnosni ormani

Kompletan sistem sigurnosnih ormana

sigurnosni ormaniKompletan sistem sigurnosnih ormana za odlaganje i čuvanje toksičnih, lako zapaljivih, isparljivih i opasnih materija, koji odgovaraju aktuelnim propisima i standardima za čuvanje takvih supstanci u radnim prostorijama.

Sistem kvaliteta

Svaki orman odgovara sistemu menadžmenta kvalitetom prema sertifikatu DIN EN ISO 9001.
Prema propisu o držanju opasnih materija
DIN EN 14470-1, sigurnosni ormani imaju ugrađen odgovarajući ventilacioni sistem koji ima odvod u otvoreni prostor.
Uzemljenje u skladu sa BGR 132 (sprečavanje opasnosti). GS oznaka / CE znak.

Sigurnosni kabineti

Sigurnosni kabineti za smeštanje hazardnih stupstanci u radnom okruženju u skladu sa TRbF 20 ­Annex L.

Jedna od važnih karatkeristika ovih ormana je otpornost na uticaj vatre do 90 minuta.
Ventilacija se nalazi na svakom nivou ormana, dok se ventilacione klapne mogu vizuelno ­kontrolisati.
Premium line ima toplotni senzor koji u slučaju požara odmah reaguje tako da se vrata ormana automatski zatvaraju.
ispiraci za ociVrata i osnovna konstrukcija ormana su izrađena od plastificiranog čeličnog lima, a unutrašnjost je obložena visokokvalitetnim dekor-panelom.
Sklapajuća vrata sa kaskadnom konstrukcijom.
Sa fiksnim policama ili na izvlačenje, ili u kombinovanoj varijanti.
Opcionalno do 6 izvlačećih šina koje se mogu upotrebiti na svakoj strani ormana.

Podesive nogare sa širokom bazom.
GS oznaka / CE znak


Sigurnosna oprema

Sredstva za prvu pomoć

Ispirači za oči -jednostruki, dvostruki, sa ili bez posude, za zid ili lavabo; transportni u varijanti sa tankom od PE ili nerđajućeg čelika

Tuševi i kombinovani tuševi sa ispiračem za oči

ventilacija

Ventilaciona oprema

Ventilacioni sistemi

Naši zaposleni poseduju iskustvo i opremu za montažu ventilacionih sistema za najsloženije uslove montaže.

Vrste ventilacionih sistema

Postavljamo i ventilacione sisteme za lokalno usisavanje

Filtracija

Montiramo ventilatore sa karbonskim filterom za neutralizaciju toksičnih isparenja

kancelarija

 

Kancelarijski nameštaj, stolovi, stolice....

Kancelarijski nameštaj projektujemo i izrađujemo po želji kupca.

Kompjuterske stolove projektujemo i izrađujemo po želji kupca.

Imamo širok izbor stolica različite namene